bot image activity

Tymianek

Guild Count: N/A
Vote Count: 1
Library: discord.js
Created By: TymianekPL#2403 user image

Prefix: --

To jest nowy bot funkcje (BETA) nie muszą działać poprawnie, a czasem nie działają wcale!!!

 To jest bot fun  Witam! To jest bot discord ktory odpowiada na niektore pytania, słowa. Wszystkie MUSZĄ zaczynać się Z WIELKICHIL LITER.

funkcje(BETA) nie muszą działać poprawnie, a czasem nie działają wcale!!!


  SUPPORT   PRYWATNY DISCORD  

 POMOC/help:

--help - właśnie tu jesteś!!!/you are here!!!
--ping - sprawdza czy bot działa poprawnie/checks if the bot is working properly
--addmap - dodaje 1 do ogolnej zmiennej 'addmap' (aktualnie 0)/adds 1 to the general variabler 'addmap' (currently 0)
--info - wyswietla informacje o bocie/show info about bot
--fun - wysyła losowe zdjęcie/send random img
--play - play music/puszcza muzyke
--stop - stop music/zatrzymuje muzyke
--leave - leave voice channel/wychodzi z kanału głosowego
--support-pl - wysyła zgłoszenie na kanał suppot pl
--support-en - send notification to support en chanel
--suggest-en - send suggestion to suggestion en channel
--suggest-pl - wysyła propozycje na kanał suggestion pl

BETA FUNCTIONS (THIS IS BETA FUNCTION, IT CAN WORK WRONG OR NOT WORK AT ALL!!!:
create channel
tymianek-chat - writing channel
tymianek-mems - mems channel

Bot Reviews

Total Reviews: 0 | Average: 0 / 5